Blog Image

Maries strålande jul

Jag älskar julstämningen med julbak, julmusik, julplanering och julpyssel.

När höstmörkret faller börjar säsongen för min julblogg. Värm lite glögg, tänd några ljus sätt på lite stämningsfull julmusik, slå dig ner vid min blogg och koppla av en liten stund.
Välkommen till min julvärld!

Nyår

Historia och fakta Posted on Sun, December 30, 2012 21:29:17

Förr var det vanligare att ge nyårsgåvor än julgåvor, det var först på 1700-talet som julklapparna började komma. Förr trodde man att sådant som hände under årets första dag skulle komma att upprepas under året och vissa händelser hade även speciella betydelser. Till de positiva sakerna kan jag nämna att om man åt ett äpple tidigt på morgonen skulle man bli morgonpigg och frisk!

Att gå årsgång är också en gammal företeelse. På fastande mage och under total tystnad skulle man gå runt ett antal kyrkor, (1, 3 eller 7, antalet varierade i olika trakter) och blåsa i nyckelhålet. Man skulle då få förmågan att se övernaturliga ting och händelser på hemvägen.

Att spå sin framtid genom att stöpa bly är också en företeelse med gamla anor.

Referenser till mina historiesidor:

Alfredsson Karin och Henning Barbro (1992), Livets fester, Prisma.
Näslund Görel Kristina, Räder Andreá (1995), Julboken , Bonnier Carlsen.
Schildt Margareta red (1982), Jul i vårt hus, Bonniers Juniorförlag.
Schön, Ebbe (1998), Svenska Traditioner, Semic.
Warringer, F Gunnel (1997), Året runt från jul till jul med Jenny Nyström, Forum.Julevangeliet

Historia och fakta Posted on Mon, December 24, 2012 23:27:46

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.

Alla gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret I Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de bafann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. men ängelen sade till dem ” var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni skall finna ett nyfött barn som ligge lindat och ligger i en krubba” Och plötsligt var där en stor himmelsk här som prisade Gud.

“Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han utvalt”

När änglarna hade farit ifrån dem upp i himmlen, sade herdarna till varandra.

“Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta”

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se : Allt var som det hade sagts till dem.

Luk2:1-20Lucia

Historia och fakta Posted on Thu, December 13, 2012 21:56:17

Idag firar vi Lucia som en ljusfest i mörka December. Vi har Sveriges Lucia på TV, varje stad, varje skola, varje förskola, och många företag har sin egen Lucia.

Redan på 1600-talet var Lucia-natten speciell. Då ansåg man att Lucianatten var årets längsta natt och man trodde att djävulen och andra onda krafter härjade just denna natt. Eftersom denna natt var så lång fick djuren extra mat till kvällen och folket åt flera frukostar (3-7 enligt olika källor). Sista tröskningen skulle göras på Luciadagen.

Sägnen om den heliga Lucia som levde på 300-talet i Syrakusa, Italien är välkänd. Flickan dog för sin kristna tros skull och 100 år efter sin död helgonförklarades hon.

Förr slutade skolorna den 13:e December.Den högre skolundervisningen kostade pengar och studenterna klädde ut sig till stjärngossar och tiggde pengar till studierna.

1927 korade Stockholms-tidning Stockholms Lucia och det var då Lucia så som vi firar idag började bli känt.

Sankta Lucia

Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt ljus av din fägring.
// Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Sv övers: Sigrid Elmblad 1924

Referenser till mina historiesidor:

Alfredsson Karin och Henning Barbro (1992), Livets fester, Prisma.
Näslund Görel Kristina, Räder Andreá (1995), Julboken , Bonnier Carlsen.
Schildt Margareta red (1982), Jul i vårt hus, Bonniers Juniorförlag.
Schön, Ebbe (1998), Svenska Traditioner, Semic.
Warringer, F Gunnel (1997), Året runt från jul till jul med Jenny Nyström, Forum.