Idag firar vi Lucia som en ljusfest i mörka December. Vi har Sveriges Lucia på TV, varje stad, varje skola, varje förskola, och många företag har sin egen Lucia.

Redan på 1600-talet var Lucia-natten speciell. Då ansåg man att Lucianatten var årets längsta natt och man trodde att djävulen och andra onda krafter härjade just denna natt. Eftersom denna natt var så lång fick djuren extra mat till kvällen och folket åt flera frukostar (3-7 enligt olika källor). Sista tröskningen skulle göras på Luciadagen.

Sägnen om den heliga Lucia som levde på 300-talet i Syrakusa, Italien är välkänd. Flickan dog för sin kristna tros skull och 100 år efter sin död helgonförklarades hon.

Förr slutade skolorna den 13:e December.Den högre skolundervisningen kostade pengar och studenterna klädde ut sig till stjärngossar och tiggde pengar till studierna.

1927 korade Stockholms-tidning Stockholms Lucia och det var då Lucia så som vi firar idag började bli känt.

Sankta Lucia

Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt ljus av din fägring.
// Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
// Drömmar med vingesus, undret oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //

Sv övers: Sigrid Elmblad 1924

Referenser till mina historiesidor:

Alfredsson Karin och Henning Barbro (1992), Livets fester, Prisma.
Näslund Görel Kristina, Räder Andreá (1995), Julboken , Bonnier Carlsen.
Schildt Margareta red (1982), Jul i vårt hus, Bonniers Juniorförlag.
Schön, Ebbe (1998), Svenska Traditioner, Semic.
Warringer, F Gunnel (1997), Året runt från jul till jul med Jenny Nyström, Forum.