Alla helgons dag är en kristen helgdag som infaller lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Ursprungligen firades den till minne av helgonförklarade personer, i nutid är det snarare en dag vi går till kyrkogården och tänder ljus för våra egna anhöriga som inte längre finns med oss på jorden.